Soos u Františkových Lázní : St. přírodní rezervace, rašeliniště a minerální slatiniště.

Hostička, Miloš; Leiský, O
Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody, 1970. [8] s.