Sonety nečasového.

Vochoč, Martin Jan
O.J. Bukač, 1933. 63 s.