Solitér : pocta historikovi Václavu Veberovi.

Vyd. 1. Ústav pro studium totalitních režimů, . 418 s.