Sokolská Praha : Sokolský sprievodca Prahou k VIII. sletu všesokolskému v roku 1926.

Pelikán, Jan
Čsl. Obec sokolská, 1926. 83 s.