Sociologie : základní texty.

Mucha, Ivan
2., rozš. vyd. Vydavatelství 999], 2004. 302 s.