Sociologie. Díl 1., sv. 1, Základy.

Chalupný, Emanuel
2. vyd., nově zprac. a značně rozšíř. E. Chalupný, 1927. 228 s.