Sociologie a psychologie práce : [určeno pro posl. fak. výrobně ekon.].

Tomšík, Miloslav; Bedrnová, Eva
1. vyd. SNTL, 1989. 284 s.