Sociální psychologie.

Řezáč, Jaroslav
Paido, 1998. 268 s.