Sociální politika ve výrobním družstevnictví.

Krýsl, Jiří; Pova, Jiří
1. vyd. Svépomoc, 1977. 132 s.