Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989.

Potůček, Martin; Radičová, Iveta; ed. Potůček, Martin; ed. Radičová, Iveta
Vyd. 1. Karolinum, . 329 s.