Sociální politika.

Krebs, Vojtěch
4., přeprac. a aktualiz. vyd. ASPI, 2007. 503 s.