Sociální pojištění a dělnictvo.

Bubník, Josef
Federace DTJ Čs, 1923. 15, 1 s.
Edice: Vzděláv. přednášky pro dělnické samouky ; 32