Sociální ochrana.

Černíková, Vratislava; Makariusová, Vlasta; Sedláček, Vojtěch
2., upr. vyd. Policejní akademie České republiky, 1998. 194 s.