Sociální ekonomika : kurs národního hospodářství. Část 1, Hospodářský řád.

Macek, Josef
nákladem České grafické Unie, 1945. 146 s.