Sociálně právní nauky.

Gecík, Karol; Čížek, Rudolf
1., čes. vyd. Avicenum, 1980. 99 s.
Edice: Učebnice pro střední zdravotnické školy