Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie.

Huerta de Soto, Jesús
Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, 2012. 343 s.