Socializácia v sociológii výchovy.

Ondrejkovič, Peter
1. vyd. Veda, 2004. 197 s.