Socialismus v čs. národním hospodářství.

Teplý, Josef
Index, 1985. 180 s.