Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě : od návrhu k provedení.

Hladík, Tomáš
Národní galerie, 2016. 191 stran