So Sovietskym sväzom na večné časy : súbor statí a prejavov 1935-49.

Gottwald, Klement; il. Bednár, Štefan
Rozšír. slov. vyd. Obroda, 1950. 302 s.