Sny a malé básně v próze.

Vladislav, Jan
1. vyd. PmD - Poezie mimo Domov, 1990. 76 s.