Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu. XV, Sněmy roku 1611.

Český zemský výbor, 1939. 288 s.