Snahy českých občanských záložen na poli živnostenského úvěru.

Illner, Felix
2., nezměněné vyd. Nákladem Jednoty záložen, 1911. 74 s.