Smrtelná chyba.

Stewart, Mariah
Vyd. 1. Baronet, 2006. 320 s.