Smrt ve vůdcově bunkru : Hitlerovy poslední dny.

Frank, Mario
Naše vojsko, 2012. 277 s.