Smoke a Shorty.

London, Jack
Ústř. tiskové družstvo soc. strany čsl. lidu pracujícího, 1922. 192 s.