Smíme dál? : vaříme s Vlastou.

Němečková, Marcela; il. Gabler, Jan
Mona, 1991. 92 s.