Smetanova čítanka : články a skladby.

Státní nakladat, 1924. 22, 71 s.