Slowanské starožitnosti, Oddjl děgepisný.

Šafařík, Pavel Josef
[České museum], 1837. ix, 1005 s.