Slovo na cestu : Parafrázovaný text Nového zákona ; Podle pův.řec.textu s přihlédnutím k běžným čes.překl.vytvořila skupina překladatelů.

2.vyd. Luxpress, 1990. 502 s.