Slovník židovsko-křesťanského dialogu.

1. vyd. OIKOYMENH, 1994. 188 s.
Edice: Oikúmené