Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Červená, Vlasta
Vyd. 2., opr. a dopl. Academia, 1998. 647 s.