Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost.

ed. Daneš, František; ed. Filipec, Josef
Vyd. 1. Academia, 1978. 799, [1] s.