Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska.

Demel, Jiří; ed. Fabián, Josef; il. Kovář, Jan F
Vyd. 1. Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. 198 s.