Slovník národohospodářský, sociální a politický.

ed. Chalupný, Emanuel
Otakar Janáček, 1929. [4], 624 s.