Slovník klubů českých a slovenských autorů literatury faktu.

ed. Halada, Jan; ed. Leikert, Jozef
3., dopl. a upr. vyd. Vydavatelství 999, 2003. 351 s.