Slovník cizích slov.

Rejman, Ladislav
2., dopl. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 414 s.