Slovník českých dějin.

Vykoupil, Libor
2., přeprac. a dopl. vyd. J. Zirkus, 2000. 769 s.