Slovník česko-španělský a španělsko-český s praktickou mluvnicí a fraseologií pro turisty a vystěhovalce.

Bejček, Antonín Vratislav
A. Neubert, 1929. 383 s.