Slovník a překladové úkoly k A new English text-book : (Cvičení 21-31).

Vymětal, Ladislav
English Institute, 1933. 17 - [I] s.