Slovníček druhových jmen rostlin.

Těšitel, Jan Josef
Třetí, doplněné a opravené vydání. Ferdinand Macháček, 1948. 316-[II] s.