Slovensko-nemecký vetník obchodnej korešpondecie.

Závada, Dušan; Klimo, Eugen
2. nezm. vyd. Ister Science Press, 1991. 579 s.