Slovenské ľudové umenie : výtvarný prejav. 1. diel, Architektúra - kroje a výšivky.

ed. Mrlian, Rudolf
1. vyd. Tatran, 1953. 1 sv. (různé stránkování)