Slovenské kúpele a žriedla.

1.vyd. Osveta, 1957. Nestr., 216 s. obr.příl