Slovanský sjezd v Praze 1848 : sbírka dokumentů. Část 1.

ed. Tobolka, Zdeněk Václav; ed. Žáček, Václav
Slovanský ústav, 1952. 520 s., příl