Slovanská poezije : výbor z národního a uměleckého básnictva slovanského v českých překladech. Sv. 1, Ruská poezije.

Vymazal, František
Matice Moravská, 1874. 12, 256 s.