Sloužil všem.

Tomíšková, Helena
2. vyd. Matice cyrilometodějská, 2001. 102 s.