Slezsko : přehled národnostního vývoje.

Peřich, Leopold
1. vyd. Vyšehrad, 1945. 170 s.