Slezské písně.

Bezruč, Petr
Kroužek Slezanů, 1944. 69 s.