Slezské písně.

Bezruč, Petr
Nový lid, 1930. 175 s.